جک هیدرولیک تلسکوپی

By

جک تلسکوپی Start Elevator

جک هیدرولیک تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. این جک ها  به جک های دو مرحله ای ، سه مرحله ای و چهار مرحله ای دسته بندی می شوند و حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای ۴۰ بار است.

جک تلسکوپی Start Elevator

جک هیدرولیک تلسکوپی

ابعاد و مشخصات جک تلسکوپی برند استارت الویتور