ZETATOP
مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه و با موتورخانه
قابل نصب در کوچکترین ابعاد چاه و حداقل فضای بالاسری
قابل نصب در سیستم های تعلیق 1:1،2:1،4:1
نصب آسان ، قابلیت کنترل بالا ، حداقل میزان نویز
ظرفیت نامی تا 5000 کیلوگرم
حداکثر سرعت نامی تا 4 متر بر ثانیه

SM160

SM160

SM190

SM190

SM200c

SM160

SM225

SM160

SM250

SM160

SM250C

SM160
ZETASYN
مناسب برای آسانسورهای بدون موتورخانه
قابل نصب بین کابین و دیوار در پایین ترین قسمت چاه آسانسور
طراحی شده به صورت خاص برای سیستم تعلیق2:1 در 5 اندازه مختلف
حداکثر ایمنی با استفاده از ترمزهای کیفیت بالا
ظرفیت نامی تا 2500 کیلوگرم
حداکثر سرعت نامی تا 3 متر بر ثانیه

SM700

SM700

SM860

SM860