پاوریونیت با شیر مکانیکی

By

پاور یونیت با شیر مکانیکی Start Elevator

پاور یونیت با شیر مکانیکی مدل های: 

 •   ۹۰E
 •   ۹۰M
 •   ۹۰E2 
 •   ۹۰M2

 

مدل ۹۰E :

 •    طراحی و ساخت گروه شیرها مختص شرکت start elevator
 •   حرکت بی صدا در دوجهت با بکارگیری سیستم Silencer
 •   جبران کننده تغییرات LOAD
 •   کنترل زمان حرکت و شوک استارت با بکارگیری انباره هیدرولیکی
 •   نصب و تنظیمات آسان و قطعات یدکی ارزان
 •   عدم امکان دسترسی افراد غیر متخصص به علت نصب در محفظه داخل تانک
 •   استفاده از تجهیزات آب بندی  (sealing)  استاندارد.

مدل ۹۰M :

 •   طراحی و ساخت گروه شیرها مختص شرکت start elevator
 •   حرکت بی صدا در دوجهت با بکارگیری سیستم Silencer
 •   جبران کننده تغییرات LOAD
 •   کنترل زمان حرکت و شوک استارت با بکارگیری انباره هیدرولیکی
 •   نصب و تنظیمات آسان و قطعات یدکی ارزان
 •   عدم امکان دسترسی افراد غیر متخصص به علت نصب در محفظه داخل تانک
 •   نمودار حرکتی بهبود یافته و نرم با بکارگیری سیستم کنترل سرعت مکانیکی(GEAR MOTOR) به علت افزایش و کاهش تدریجی دبی روغن.
 •   کاهش زمان رسیدن به طبقات با توجه به شیب های مناسب دور اندازی گیر موتور.

اکثر برندهای هیدرولیک دارای سه تا چهار شیر جهت بالا، پایین و دور تند و کند می باشند که معادل سیستم کنترل دوسرعته است. مدل ۹۰M، ابتکار پرفروش و پرطرفدار استارت الوتیور می باشد که با یک موتور گیربکس کوچک و قیمت بسیار نازل موجبات تغییرات پیوسته ی سرعت کابین را فراهم نموده است که معادل سیستم های درایودار OPEN LOOP کششی می باشد.

 
 

پاور یونیت با شیر مکانیکی

thumbnail image
گروه شیر مدل
۹۰M
thumbnail image
گروه شیر مدل
۹۰E

ابعاد و مشخصات پاوریونیت با شیر مکانیکی برند استارت الویتور

CAPACITY [Liters]

DIMENSIONS[mm]

Pump type

[l/min]

Tank type

Available

Min.Level

R

L

F

E

D

C

B

A

105

45

35-G1”۱/۴

۷۵۰

۷۰۰

۳۷۰

۱۲۰

۴۲۰

۱۰۰۰

۸۳۰

۵۵-۱۵۰

۹۰/۰۰

۱۵۰

۷۵

۳۵-G1”۱/۴

۸۵۰

۸۰۰

۴۵۰

۱۲۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۹۳۰

۱۵۰KW=16

90/02/A

150

75

42-G1”۱/۲

۸۵۰

۸۰۰

۴۵۰

۱۳۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۹۳۰

۱۸۰ – ۲۰۵

۲۱۰

۱۰۰

۴۲-G1”۱/۲

۱۰۰۰

۹۵۰

۵۵۰

۱۳۰

۶۰۰

۱۰۰۰

۱۰۸۰

۱۸۰-۲۰۵

KW>=20

90/02

210

100

42-G1”۱/۲

۱۰۰۰

۹۵۰

۵۵۰

۱۳۰

۶۰۰

۱۰۰۰

۱۰۸۰

۲۵۰-۳۰۰

۳۰۰

۱۱۰

۴۲-G1”۱/۲

۱۱۰۰

۹۵۰

۵۵۰

۱۳۰

۶۰۰

۱۱۰۰

۱۱۸۰

۲۵۰-۳۸۰

KW>=24

90/03

پاوریونیت با موتور خارج از تانک برند استارت الویتور

پاوریونیت با موتور خارج از تانک

(۹۰E2-90M2)

ابعاد و مشخصات پاوریونیت با موتور خارج از تانک برند استارت الویتور

CAPACITY [Liters]

DIMENSIONS[mm]

Motor

Type

[kw]

Pump Type

[l/min]

Tank Type

Available

Min.Level

R

L

F

E

D

C

B

A

230

65

35-G1”۱/۴

۴۲-G1”۱/۲

۶۰۰

۱۰۵۰

۵۵۰

۱۲۰

۱۳۰

۷۰۰

۶۰۰

۱۱۰۰

۵٫۵-۲۲

۵۵-۱۵۰

۱۸۰-۲۵۰

۰۲/۰۳

۳۰۰

۷۰

۴۲-G1”۱/۲

۷۰۰

۱۱۵۰

۶۵۰

۱۳۰

۷۰۰

۷۰۰

۱۲۰۰

۳۰-۳۷

۲۵۰ – ۳۸۰

۰۲/۰۴

۵۵۰

۱۱۵

G2”

۸۰۰

۱۳۵۰

۷۰۰

۱۶۵

۹۲۰

۷۵۰

۱۴۰۰

۱۵-۷۵

۴۴۰-۶۶۰

۰۲/۰۷