PL 101

تزیینات این کابین بصورت عمودی بوده و پنل های اصلی به نسبت ابعاد کابین بصورتیکه شکل ظاهری مناسبی داشته باشد تقسیم بندی میگردد ، جهت تفکیک پنل ها از زوارهائی با عرض حدودا” ۴ الی ۵ سانتی متری استفاده شده، جنس پنل وزوار استنلس استیل می باشد . دراین مدل آینه بصورت تمام قد با عرض ۵۰۰ میلیمتر با تراش دور نصب گردیده است . زوارهارا میتوان هم بصورت هم سطح ویا غیر هم سطح از پنل اصلی انتخاب نمود . سقف و نوع کف نیز بنابر سفارش قابل تغییر میباشد .

PL 102

دراین مدل پنل های بصورت افقی و آئینه بصورت نیم قد با تراش دور نصب میگردد ودر زیر آئینه امتداد پنلهای دیوار کناری بصورت افقی کار شده است ،زوارها میتوانند بصورت هم سطح و یا غیر هم سطح نصب گردند و کف و سقف نیز بنابر سفارش قابل تغییر می باشد. پنل و زوار از استنلس استیل بوده و با ترکیب طرح های مختلفی از استیل برای پنل ها و زوارها مدل های زیبای قابل اجراء می باشد .

PL 103

کابین با تزیینات عمودی پنلهای اصلی از جنس فورمیکا یا چوب و زوار از استیل عرض آن ها بستگی به ابعاد کابین قابل تغییر می باشد .دراین مدل زوارها از سطح پنل برجسته تر می باشد . در صورت درخواست زوارپائین تراز سطح پتل اصلی فورمیکا با لبه PVC نصب می گردد .آینه تمام قد و تراش خورده با قرنیز ۱۰سانتی مترمی باشد.

PL 104

این کابین آئینه ای بصورت تمام قد و تمام عرض روبه روئ درب ورودی و در دیوارهای کناری پنلها با عرض زیاد بصورت عمودی کار شده است .زوارها و قرنیز نیز پهنتر از سایر انواع تزیینات میباشد. نوع پنلها وزوارها میتوانند از فورمیکا یا چوب ویا استیل بوده .

PL 105

سقف این کابین به صورت نیم گرد می باشد و آینه به صورت تمام قد بوده و با اجرای پنل ها ی دیوار های کناری به صورت افقی ترکیب زیبایی را داراست.جنس پنل ها و زوارها از نوع استنلس ستیل بوده و کف و سقف بنا به درخواست می تواند تغییر یابد.

PL 106

این کابین دارای پنل های عمودی وآئینه ایبصورت نیم قد با تراش ، زیر آئینه پنل ها بصورت عمودی می باشند. پنل وزوار از جنس استنلس استیل و در طرحهای مختلف قابل اجرا می باشد . نوع استیل کف وسقف مطابق درخواست قابل تغییر می باشد .