برگزاری ضیافت افطاری اتحادیه سندیکا آسانسور

By
برگزاری ضیافت افطاری اتحادیه سندیکا آسانسور

برگزاری ضیافت افطاری اتحادیه سندیکا آسانسور در روز سه شنبه ۳۱/۰۲/۹۸ در هتل پارسیان آزادی، با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران و کارشناسان صنعت آسانسور برگزار گردید.

این مراسم با مشارکت مادی و معنوی شرکت سیگما برگزار شد و سیگما گروپ حامی مالی این مراسم بود.