عملکرد اضطراری در آسانسورهای بدون گیربکس

استفاده از سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع برق برای آسانسورهای بدون گیربکس الزامی بوده و برای سایر آسانسورها نیز پیشنهاد می‌گردد.

سیستم اضطراری و ترمز آسانسور

عملکرد سیستم نجات اضطراری خودکار

در صورتی که از سیستم نجات اضطراری خودکار در هنگام قطع برق استفاده شده باشد این سیستم باید فقط پس از قطع برق و کسب اطمینان از نبودن در حالت بازرسی (رویزیون) نسبت به رساندن کابین با سرعت کنترل شده توسط درایو فرکانس و ولتاژ متغیر به یکی از طبقات عمل نموده و در این هنگام نباید هیچ یک از قسمت‌های مدار سری ایمنی (شامل قفل و کنتاکت درها، کلیدهای توقف دستی، وسایل ایمنی برقی) را از مدار خارج کند. همچنین پس از توقف کابین در محدوده بازشو قفل، باید امکان باز شدن درها فراهم گردد.

عملکرد ترمز اضطراری آسانسور

ترمز اضطراری در آسانسورها برای ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث ناخوشایند استفاده می‌شود. وظیفه ترمز اضطراری در آسانسورها، توقف و نگهداری آسانسور در صورت بروز خطر یا مشکل فنی است.

زمانی که در آسانسور خطری مانند سرعت بیش از حد، سقوط ناگهانی یا مشکل در سیستم کنترل رخ دهد، ترمز اضطراری فعال می‌شود تا آسانسور را متوقف کند و جلوی وقوع حوادث خطرناک را بگیرد. عملکرد ترمز اضطراری به طور کلی به صورت زیر است:

  1. سیگنال فعالسازی: وقتی که سیستم کنترل آسانسور متوجه وجود خطر می‌شود، سیگنال فعالسازی به ترمز اضطراری ارسال می‌شود. این سیگنال می‌تواند از طریق سیم‌ها یا سیستم بی‌سیم به ترمز ارسال شود.

  2. توقف آسانسور: هنگامی که سیستم ترمز اضطراری سیگنال فعالسازی را دریافت می‌کند، سیستم کنترل آسانسور دستور توقف به موتور و سیستم درایو می‌دهد. این باعث می‌شود تا سرعت آسانسور سریعا کاهش یابد و در نهایت توقف کند.

  3. استفاده از ترمز: پس از توقف آسانسور، ترمز اضطراری فعال می‌شود تا جلوی حرکت آسانسور را بگیرد. در بسیاری از طراحی‌ها، ترمز اضطراری شامل یک مکانیزم فیزیکی است که بر روی ریل‌های آسانسور فشار اعمال می‌کند و حرکت آسانسور را متوقف می‌کند. این ترمز معمولاً به وسیله فشار هیدرولیک یا سیستم فشار هوا فعال می‌شود.

  4. نگهداری در حالت ترمز: پس از توقف آسانسور و استفاده از ترمز اضطراری، سیستم ترمز در حالت فعال باقی می‌ماند تا آسانسور در انتظار تعمیر یا رفع مشکل فنی قرار بگیرد. تا زمانی که مشکل رفع نشده است، آسانسور در حالت ترمز می‌ماند و امکان حرکت آن وجود ندارد.

ترمز اضطراری در آسانسورها یکی از اجزای حیاتی برای ایمنی مسافران است و باید به طور دوره‌ای برای اطمینان از عملکرد صحیح آن بررسی و بازرسی شود. همچنین، در صورت فعال شدن ترمز اضطراری، باید تعمیرات و رفع خطاهای فنی انجام شود تا آسانسور به حالت عادی بازگردد.

مقالات پیشنهادی سیگما آسانبر:

وسایل حفاظتی آسانسور برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین

ترمز الکترومکانیکی موتور گیرلس آسانسور

نحوه عملکرد آسانسور

راهنمای خرید آسانسور

راهنمای خرید موتور آسانسور

دسته‌بندی اصلی:

مقالات سیگما آسانبر