متعلقات جک هیدرولیک استارت الویتور

By

متعلقات جک هیدرولیک استارت الویتور

  •   شیر ترکیدگی یا شیر اطمینان (RUPTURE VALVE)
  •   صفحات نگهدارنده  (PLATES)

متعلقات جک هیدرولیک استارت الویتور

شیر ترکیدگی یا شیر اطمینان (RUPTURE VALVE)

حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک است که روی سیلندرجک مونتاژ گردیده و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک است و روغن از این طریق به جک وارد و یا خارج می‌شود. عملکرد آن به این ترتیب است که حجم عبوری روغن را کنترل و در صورتی که کابین در جهت پایین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا این که شلنگ هیدرولیک پاره شده باشد باعث قطع عبور روغن و توقف کابین می‌شود. شیر ترکیدگی بر اساس فرمول زیر عمل می کند: a = شتاب منفی سقوط Q = جريان حداكثر، بر حسب ليتر در دقيقه r =  ضريب تبديل سرعت A = سطح مقطعي از جك بر حسب سانتي تر مربع كه فشار بر آن اعمال مي شود n = تعداد جك هاي با ع لکرد موازي كه داراي يك شير تركيدگی واحد می باشند t = طول زمان ترمز بر حسب ثانيه ​

صفحات نگهدارنده  (PLATES)

صفحاتی ضخیم و مقاوم می‌باشند که بسته به نوع جک در زیر یا بالای جک قرار گرفته و کاربرد آن استقرار و اتصال جک و انتقال فشارهای وارده از بارهای استاتیکی و دینامیکی به سازه ساختمان می‌باشد.