نامه تاییدیه سالانه 2016 شرکت Gustav wolf برای معرفی نماینده برتر خود در ایران

By 0
نامه تاییدیه سالانه 2016 شرکت Gustav wolf  برای معرفی نماینده برتر خود در ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت “ سیگما آسانبرشرکت گوستاوولف آلمان تولید کننده سیم بکسل های آسانسورشرکت سیگما” را به عنوان توزیع کننده و نماینده فروش برتر محصولات خود در ایران معرفی و تایید نموده است.

 

بر اساس جدیدترین نامه تاییدیه سالانه  ارسالی شرکت گوستاوولف  بر اساس همکاریهای نزدیک فی مابین دو شرکت طی ۱۰ سال گذشته این جایگاه برای شرکت سیگما به عنوان نماینده برتر ادامه خواهد داشت.