سوابق کاری و شرح فعالیت‌ مهندس فرید کورس

سوابق کاری و شرح فعالیت‌ مهندس فرید کورس:   ســال ۱۳۷۲الی۱۳۶۶: سرپرست واحد الکترونیک شرکت آسانسور دیبا تولید تابلوهای کنترل رله‌ای مشابه تابلوهای شیندلر مهندسی معکوس و تولید بردهای الکترونیک…