نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 98

حضور آسانسور سیگما در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محلی دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزاری شد. نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از ششم تا نهم…