موتور گیرلس WYT-T بلولایت  4/5 ویژگی های موتور گیرلس WYT-T  بلولایت:طراحی بهینه بدنه موتور ، استاتیک لود بالا  ، ضریب ایمنی بالا ؛قابل استفاده در آسانسورهای بدون موتورخانه و…