اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل -پکیج آسانسور

  سیستم محرکه عامل اصلی حرکت در آسانسور است. موتورها به صورت با گیربکس و بدون گیربکس هستند. شرکت سیگما آسانبروارد کننده موتورهای گیرلس زیلابگ آلمان   کابین بخشی از…