موتور گیرلس زیلابگ آلمان  4/5 موتور آسانسور گیرلس زیلابگ ziehl-abegg به عنوان یکی از بهترین برند موتور آسانسور گیرلس (بدون گیربکس) است.موتور گیرلس زیلابگ ziehl-abegg ساخت کشور آلمان است…