آسانسور هیدرولیک-انواع روش اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک

تنوع در نحوه استقرار و انتقال نیرو به کابین: انتقال نیرو به کابین به دو روش مستقیم  و غیر مستقیم صورت می‌گیرد. ۱٫ اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک…