قطعات آسانسور و عملکرد آن‌ها

قطعات آسانسور و عملکرد آن‌ها   آسانسور elevator، ریشه فرانسوی دارد. آسانسور ابزاری برای حمل و نقل عمودی است که حرکت بین طبقه‌های مختلف را آسان و سرعت می‌بخشد، آسانسورها…