مدارک و افتخارات

افتخارات و مدارک سیگما گروپ ( مهندس فرید کورس )

ما برای خلق بهترین ها آمده ایم

سیگما گروپ با خلق ایده هایی نوین همراه شماست.

مهندس فرید کورس — مدیرعامل

برخی از مدارک و افتخارات مهندس فرید کورس

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نخستین سمینار ایمنی آسانسور و پله برقی

تقدیر از مهندس فرید کورس در نخستین سمینا ایمنی

سمینار آمورشی تخصصی آسانسور و پله برقی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران ( مهندس فرید کورس )

دومین سمینار سالانه آموزشی مرکز کوشا

سومین سمینار سالانه آموزشی-تخصصی آسانسور و پله برقی

نهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی

تقدیرنامه چهارمین نمایشگاه صنایع آسانسور و پله برقی

تقدیرنامه پنجمین نمایشگاه صنایع آسانسور و پله برقی

تقدیرنامه دانشگاه کوشا ( مهندس فرید کورس )

دومین سمینار سالانه آموزشی مرکز کوشا

سومین سمینار سالانه آموزشی-تخصصی آسانسور و پله برقی

هیئت مدیره دوره ششم سندیکا آسانسور و پله برقی

گواهی ثبت اطلاعات شغلی در سایت

لوح تقدیر سندیکای آسانسور

تقدیر از مهندس فرید کورس - سندیکا آسانسور و پله برقی

پنجمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی

گواهی مدیریت استراتژیک MBA

گواهینامه مدیریت استراتژیک MBA

گواهینامه تخصصی مدیریت اجرایی

گواهی مدیریت MBA

گواهینامه مدیریت MBA