اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل -پکیج آسانسور

By 0
اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل -پکیج آسانسور
  •   سیستم محرکه

عامل اصلی حرکت در آسانسور است. موتورها به صورت با گیربکس و بدون گیربکس هستند. شرکت سیگما آسانبروارد کننده موتورهای گیرلس زیلابگ آلمان

بخشی از آسانسور است که درب کاملا ایمنی دارد و مسافران یا بار داخل آن قرار می گیرند و کنترل حرکت برای افراد داخل کابین از داخل امکان پذیر است.

تزئینات داخل کابین بسته به نوع کاربری آسانسور متفاوت است و می تواند ورق رنگ شده کوره ای، روکش فورمیکا، روکش استیل و یا از جنس شیشه باشد. شرکت آسانسور سیگما، کابین های آسانسور خود را از شرکت پریسما ایتالیا تهیه می کند و آسانسور سیگما از سهام داران شرکت پریسما ایتالیا است، برای اطلاعات بیشتر به صفحه پریسما مراجعه کنید.

  •   تابلو فرمان

از اجزای مهم در آسانسور، تابلو فرمان یا کنترل پنل آسانسور است که در موتور خانه قرار می گیرد و وظیفه کنترل کردن کامل آسانسور را بر عهده دارد و تابلو فرمان نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده ی یک آسانسور را بر عهده دارد .

از اجزای مهم دیگر در آسانسور ها ریل است که وظیفه هدایت کابین و وزنه تعادل را در آسانسور بر عهده دارند. اتصالات و متعلقات این ریل ها باید به گونه ای باشد که قادر باشند نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و انحنا و پیچش های ناشی از بار نامتعادل داخل کابین را تحمل نمایند. شرکت آسانسور سیگما نماینده رسمی ریل مارازی ایتالیا و رونفا چین است، برای اطلاعات بیشتر به صفحه ریل مارازی و ریل رونفا مراجعه کنید.

به مجموعه چندین رشته کلاف تافته شده از تارهای نازک فولادی بدور هم سیم بکسل گفته می شود. انتقال نیروی موتور گیربکس به کابین به منظور جابجایی آن بین طبقات بر عهده سیم بکسل است.شرکت آسانسور سیگما نماینده رسمی سیم بکسل گوستاوولف آلمان است، برای اطلاعات بیشتر به صفحه سیم بکسل گوستاولف مراجعه کنید.

  •   تراول کابل

تراول کابل از اجزای اصلی در آسانسور می باشد که وظیفه انتقال دستور عملکرد آسانسور در بین اجزای تشکیل دهنده ی آن را بر عهده دارد.

انتخاب اندازه مفید درب با توجه به نوع کاربری و فضای موجود متغیر می باشد. شرکت آسانسور سیگما، درب های آسانسور خود را از شرکت پریسما ایتالیا تهیه می کند و آسانسور سیگما از سهام داران شرکت پریسما ایتالیا است، برای اطلاعات بیشتر به صفحه پریسما مراجعه کنید.