درب کابین پریسما مدل MS40

By

درب کابین MS40 پریسما

  •   درب کابین MS40 به دلیل ضخامت بسیار کم در چاه هایی که محدودیت عمق دارند، مورد استفاده قرار می گیرند.
  •   درب کابین MS40 با درب سری Q50 سازگار می باشد. این محصول برای نوسازس درب های قدیمی، بسیار پرکاربرد می باشند.
  •   درب سری Q50 در دومدل لته های متقارن و نا متقارن تولید می گردد.

 

 سری جدید مکانیزم های طبقه Q50 و مکانیزم های کابین MS40 با طراحی جدید در ابعادی بسیار مناسب با عنوان سیستم ۱۱۵ تولید شده است . این محصول بهترین جایگزین برای مکانیزم های قدیمی و دستی با شفت های کوچک می باشد .

پریسما

مکانیزم درب کابین MS40