سیگما و چهارمین نمایشگاه صنعت آسانسور

شرکت سیگما از روز شنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه لغایت روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع آسانسور و پله‌برقی تهران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، پذیرای علاقمندان و دست اندرکاران صنعت آسانسور بود.

سیگما گروپ در چهارمین نمایشگاه صنعت آسانسور تهران

مدیران و مجموعه سیگما در طول برگزاری نمایشگاه کوشیدند با ارائه توضیحات و راهنمایی مراجعان، نه تنها قابلیت‌ها و توانمندی‌های این مجموعه را هر چه بیشتر از قبل به همکاران فعلی و دیگر متخصصان و علاقمندان صنعت آسانسور بشناسانند، که با راهنمایی‌های خود تا حد امکان در راستای افزایش دانش و آگاهی کلیه فعالان صنعت گام بردارند.

مجموعه سیگما از تمام شما عزیزانی که در طول برگزاری نمایشگاه در غرفه این شرکت حاضر شدید قدردانی می‌کند و می‌کوشد ارتباط سازنده  مستمر خود را به روزهای پس از نمایشگاه نیز گسترش دهد.