استخدام شرکت سیگما آسانسور

دعوت به همکاری درشرکت سیگما آسانسور​

فرم استخدام شرکت سیگما آسانسور

لطفا جهت همکاری و استخدام در شرکت سیگما آسانسور اطلاعات زیر را پر کنید و برای ما ارسال کنید.

مشخصات فردی

مشخصات فرد متقاضی

سوابق تحصیلی و آموزشی و دوره های تکمیلی
اطلاعات شغلی
لطفا صبر کنید