ریل آسانسور

ریل آسانسور

 

ریل های راهنما، داری جنسی فلزی با مقطع T شکل هستند که به منظور  هدایت کابین و وزنه تعادل در راستای مسیر حرکت، به حداقل رساندن  حرکات جانبی و جلوگیری از نوسانات بیش از اندازه کابین به کار می روند. از طرفی این ریل های راهنما وظیفه حفظ ایمنی حرکت کابین  را نیز عهده دارند، زیرا ترمز ایمنی اضطراری (پاراشوت)بر روی این ریل های راهنما عمل می کند.

براساس استاندارد بین المللی ISO7465  به عنوان مرجع ساخت ریل های راهنمای مورد استفاده در صنعت آسانسور، تولید کنندگان مجاز هستند برای ساخت ریل از دو روش کشش سرد و ماشین کاری استفاده کنند. بر اساس بند 5 این استاندارد، مقاومت فولادی که برای ساخت ریل ها با مقطع T شکل استفاده می شود، حداکثر  370نیوتن بر میلی متر مربع و حداکثر آن 520 نیوتن بر میلی متر مربع است.  همچنین پسوند /A برای مشخص کردن ریل “کشش سرد”، پسوند /B برای مشخص کردن ریل “ماشین کاری ” و پسوند /BE برای مشخص کردن ریل “ماشین کاری سرعت بالا” استفاده می شود. ریل های ماشین کاری آن دسته از ریل‏هایی هستند که پس از فرآیند نورد، با ماشین کاری لایه ‏هایی از روی آن برداشته می شود تا سطح نهایی محصول پرداخته شده یک دست و صیقلی باشد.

جهت خرید ریل آسانسور در مدل های معمولی یا ماشین کاری، به عرضه کننده قطعات آسانسور سیگما، اعتماد کنید.