سیم بکسل مغز فولادی آسانسور

سیم بکسل مغز فولادی آسانسور

 

مغزی سیم بکسل‏های آسانسور با توجه به نوع کاربرد مورد نظر و مقدار نیروهای کشش دارای دونوع مغزی فولادی و کنفی یا الیافی می باشد. در مواردی که نیروی کششی و استحکام طناب اهمیت بیشتری برخوردار باشد از نوع مغزی فولادی WSC: Wire Strand Core استفاده شده و در مواردی که انعطاف مهم باشد از نوع مغزی کنفی FC: Fiber Core استفاده می شود.

 

سیم بکسل Gustav Wolf مدل PAWO 819W

بافت سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO 819W موتورهای گیـرلس و آسانسـورهای هیدرولیـک مورد استفاده قرار می گیرد. سایز 6 و 6.5 از پرکاربردترین سایزهای سیم بکسل تمام فولادی است.
از دیگر ویژگی های سیم بکسل Gostav wolf مدل PAWO 819W طول عمر بالا و انعطاف پذیری است.

سیم بکسل Gustav Wolf مدل PAWO F3

سیم بکسل  Gostav wolf مدل  PAWO F3دارای هسته ای ترکیبی از کنف و فولاد است. بافت رشته خارجی آن بافت  Seale  است و مغزی سیم بکسل توسط هشت رشتۀ فولادی احاطه شده است که برای استفاده در آسانسورهایی بین 10 تا 20 توقف مناسب است.
از بارزترین خصوصیات سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F3مقاومت در برابر سایش است.

سیم بکسل Gustav Wolf مدل PAWO F7

سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F7 دارای هستۀ ترکیبی کنفـی و فـولادی است، رشته های خارجی سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F7 بافت وارینگتون (Warrington)  دارد. این سـاخـتار انعطاف و مقاومت بیشتری در برابر خستگی های به وجود آمده در اثر کشش و خمش دارد.
بافت سیم بکسل Gostav wolf مدل PAWO F7در آسانسورهایی که دارای موتور گیرلـس هستند و بین 10 تا 20 توقـف دارند، کاربرد دارد.
از جمله خصوصیات سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7 طول عمر بالا، کشیدگی کم و مقاومت در برابر سایش است.

سیم بکسل Gustav Wolf مدل PAWO F7S

سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F7S اصلاح شده سیم بکسل گوستاولف آلمان PAWO F7 است و یک رشته فولادی جایگزین قسمت کنفی نوع F7 گردیده است. سیم بکسل Gostav wolf PAWO F7S از سیم بکسل های تمام فـولادی است. رشته های بیرونی سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F7S بافت وارینگتون است در آسانسورهایی با بیش از 20 توقف استفاده می شود.

PAWO-F7S

سیم بکسل Gustav Wolf مدل PAWO F10

سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F10 تمام فـولادی، از 9 رشته تشکیـل شده که هر رشته دارای 17 مفتول می باشد. ساختار فشرده مغزی بافت سیم بکسل گوستاولف مدل PAWO F10 باعث افزایش مقاومت در برابر خمش می شود. رشته های بیرونی دارای بافت Seal هستند. در آسانسورهایی با بیش از 20 توقف، سرعت بالا و تعداد استفاده بیش از 100 بار در روز استفاده می شوند.

PAWO-F10