جک هیدرولیک تلسکوپی

جک هیدرولیک تلسکوپی آسانسور

جک هیدرولیک تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. جک هیدرولیک تلسکوپی به چند دسته تقسیم می شوند:

  •   جک دو مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  •   جک سه مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  •   جک چهار مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی

حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای 40 بار است.

جک هیدرولیک تلسکوپی

انواع جک های تلسکوپی آسانسور هیدرولیک

جک تلسکوپی دو مرحله ای

جک تلسکوپی سه مرحله ای

جک تلسکوپی چهار مرحله ای

گارانتی 12 ماه

خدمات پس از فروش 10 سال

جک تلسکوپی هیدرولیک Start Elevator

ابعاد و مشخصات جک تلسکوپی هیدرولیک برند استارت الویتور

ابعاد جک تلسکوپی هیدرولیک برند استارت الویتور
مشخصات جک تلسکوپی هیدرولیک برند استارت الویتور