موتور آسانسور SM250.60B

موتور گیرلس زیلابگ آلمان مدل SM250.60B

موتور زیلابگ آلمانی SM250

مشخصات موتور آسانسور SM250.60B

شماره های تماس جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت

02122036475
02122036476
02122036477

فرم ثبت سفارش آنلاین

  محصولات مرتبط

  موتور گیرلس دیسکی آسانسور برند بلولایت

  مدل TE1.0E دیسکی

  ظرفیت

  1600 کیلوگرم

  سرعت

  1 متر بر ثانیه

  تصویر پشت موتور بلولایت آسانسور

  مدل TE1.6C دیسکی

  ظرفیت

  1275 کیلوگرم

  سرعت

  1.6 متر بر ثانیه

  تصویر پشت موتور بلولایت آسانسور

  مدل TE1.0C دیسکی

  ظرفیت

  1275 کیلوگرم

  سرعت

  1 متر بر ثانیه

  موتور گیرلس دیسکی آسانسور برند بلولایت

  مدل TE1.6E دیسکی

  ظرفیت

  1600 کیلوگرم

  سرعت

  1.6 متر بر ثانیه

  موتور زیلابگ SM200-45D

  ظرفیت

  18 نفره

  1350 کیلوگرم

  سرعت

  2 متر بر ثانیه

  موتور گیرلس آسانسور مدل SM210

  ظرفیت

  21 نفره

  1600 کیلوگرم

  سرعت

  1 متر بر ثانیه

  موتور گیرلس آسانسور مدل SM210

  ظرفیت

  21 نفره

  1600 کیلوگرم

  سرعت

  1.6 متر بر ثانیه

  موتور گیرلس آسانسور مدل SM210

  ظرفیت

  26 نفره

  2000 کیلوگرم

  سرعت

  1 متر بر ثانیه

  موتور گیرلس آسانسور مدل زیلابگ SM250

  ظرفیت

  26 نفره

  2000 کیلوگرم

  سرعت

  1 متر بر ثانیه