لیست قیمت

لیست قیمت جک و پاور یونیت هیدرولیک استارت الویتور

تجهیزات و لوازم جانبی معمولی آسانسور هیدرولیک

نحوه اتصال جکظرفیت (kg)توقفسرعت (m/s)وزن کابین و کارسلینگ (kg)شلنگ (قطر)kWLTTypeفازجریان نامی (A)مشخصات جک روغن (Lit)قیمت پاور قیمت جکقیمت نیم پک هیدرولیک
مستقیم از کنار۲۲۵۲۰٫۲۲۴۵۰۳/۴۹۸E252.2114.650/2 x 370040تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مستقیم از کنار۲۲۵۲۰٫۲۲۴۵۰۳/۵۹۸E252.23550/2 x 370141تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۲۲۵۳۰٫۲۶۴۵۰۳/۴۹۶E303118.570 x 5 x 355060تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۲۲۵۳۰٫۲۶۴۵۰۳/۵۹۶E30336.571 x 5 x 355061تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۲۲۵۴۰٫۳۴۵۰۳/۴۹۶E353118.570 x 10 x 525060تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۲۲۵۴۰٫۳۴۵۰۳/۵۹۶E35336.571 x 10 x 525061تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۳۰۰۳۰٫۵۵۵۰۱ ۱/۴۹۰E706314.580 x 5 x 3900100تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۳۰۰۴۰٫۵۵۵۰۱ ۱/۴۹۰E706314.580 x 5 x 5250120تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۴۵۰۳۰٫۵۶۵۰۱ ۱/۴۹۰E1007.7317.590 x 5 x 3900120تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیمظرفیت+A2:P18 (kg)40.56501 1/490E1007.7317.590 x 5 x 5250140تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۴۵۰۵۰٫۶۳۶۵۰۱ ۱/۴۹۰M1209.5321.890 x 7.5 x 6750160تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۶۰۰۳۰٫۵۸۰۰۱ ۱/۴۹۰E1209.5321.8100 x 5 x 3900120تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۶۰۰۴۰٫۵۸۰۰۱ ۱/۴۹۰E1209.5321.8100 x 5 x 5250140تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
غیر مستقیم۶۰۰۵۰٫۶۳۸۰۰۱ ۱/۴۹۰M15012326.5100 x 7.5 x6750160تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مستقیم۲۵۰۰۲۰٫۲۲۲۳۰۰۱ ۱/۴۹۰E15016334120 x 5 x 3700180تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
مستقیم۲۵۰۰۳۰٫۳۲۳۰۰۱٫۵۹۰E20520342120 x 5 x 6600260تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت سیم بکسل گوستاوولف آلمان

قیمت سیم بکسل گوستاوولف آلمان تاریخ ۹۸/۸/۲۷

ردیفسایز (میلیمتر)ساختارقیمت (ريال)
۱۶PAWO F1167000
۲۶٫۵PAWO819W207000
۳۸۸*۱۹ S-FC197000
۴۱۰۸*۱۹ S-FC207000
۵۱۱۸*۱۹ S-FC237000
۶۱۲۸*۱۹ S-FC247000
۷۱۳۸*۱۹ S-FC277000
۸۸۸*۱۹ PAWO F7260000
۹۱۰۸*۱۹ PAWO F7327000
۱۰۱۱۸*۱۹ PAWO F7397000
۱۱۱۲۸*۱۹ PAWO F7427000
۱۲۱۳۸*۱۹ PAWO F7437000
۱۳۸۸*۱۹ PAWO F7S269000
۱۴۱۰۸*۱۹ PAWO F7S346000
۱۵۱۳۸*۱۹ PAWO F7S447000
۱۶۸۸*۱۹ PAWO F10337000
۱۷۱۰۸*۱۹ PAWO F10407000

لیست قیمت درب و کابین آسانسور

تاریخ ۹۸/۸/۲۷

طبقه تلسکوپی   
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۵۹۶۰۰۰۰۰۶۱۱۰۰۰۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۱۲۰۰۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۶۵۷۰۰۰۰۰۶۷۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۰۳۰۰۰۰۰۷۲۱۰۰۰۰۰۷۳۹۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۵۲۰۰۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۸۸۵۰۰۰۰۰۹۰۶۰۰۰۰۰۹۲۷۰۰۰۰۰
کابین تلسکوپی
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۲۴۰۰۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۹۶۹۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۵۲۰۰۰۰۰۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹۷۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۹۶۰۰۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۰۳۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۵۳۷۰۰۰۰۰
طبقه سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۶۱۷۰۰۰۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۶۴۷۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۳۳۰۰۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۶۶۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۶۱۰۰۰۰۰۶۷۸۰۰۰۰۰۶۹۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۷۴۰۰۰۰۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۶۲۰۰۰۰۰۸۸۲۰۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۹۰۵۰۰۰۰۰۹۲۶۰۰۰۰۰۹۴۷۰۰۰۰۰
کابین سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۶۴۰۰۰۰۰۹۷۶۰۰۰۰۰۹۸۸۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۹۳۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۳۰۸۰۰۰۰۰۱۳۲۳۰۰۰۰۰۱۳۳۸۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۱۵۲۶۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۵۶۹۰۰۰۰۰
طبقه تلسکوپی   
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۵۹۶۰۰۰۰۰۶۱۱۰۰۰۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۱۲۰۰۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۶۵۷۰۰۰۰۰۶۷۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۰۳۰۰۰۰۰۷۲۱۰۰۰۰۰۷۳۹۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۵۲۰۰۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۸۸۵۰۰۰۰۰۹۰۶۰۰۰۰۰۹۲۷۰۰۰۰۰
کابین تلسکوپی
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۲۴۰۰۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۹۶۹۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۵۲۰۰۰۰۰۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹۷۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۹۶۰۰۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۰۳۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۵۳۷۰۰۰۰۰
طبقه سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۶۱۷۰۰۰۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۶۴۷۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۳۳۰۰۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۶۶۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۶۱۰۰۰۰۰۶۷۸۰۰۰۰۰۶۹۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۷۴۰۰۰۰۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۶۲۰۰۰۰۰۸۸۲۰۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۹۰۵۰۰۰۰۰۹۲۶۰۰۰۰۰۹۴۷۰۰۰۰۰
کابین سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۶۴۰۰۰۰۰۹۷۶۰۰۰۰۰۹۸۸۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۹۳۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۳۰۸۰۰۰۰۰۱۳۲۳۰۰۰۰۰۱۳۳۸۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۱۵۲۶۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۵۶۹۰۰۰۰۰
طبقه تلسکوپی   
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۵۹۶۰۰۰۰۰۶۱۱۰۰۰۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۱۲۰۰۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۶۵۷۰۰۰۰۰۶۷۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۰۳۰۰۰۰۰۷۲۱۰۰۰۰۰۷۳۹۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۵۲۰۰۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۸۸۵۰۰۰۰۰۹۰۶۰۰۰۰۰۹۲۷۰۰۰۰۰
کابین تلسکوپی
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۲۴۰۰۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۹۶۹۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۵۲۰۰۰۰۰۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹۷۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۹۶۰۰۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۰۳۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۵۳۷۰۰۰۰۰
طبقه سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۶۱۷۰۰۰۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۶۴۷۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۳۳۰۰۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۶۶۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۶۱۰۰۰۰۰۶۷۸۰۰۰۰۰۶۹۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۷۴۰۰۰۰۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۶۲۰۰۰۰۰۸۸۲۰۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۹۰۵۰۰۰۰۰۹۲۶۰۰۰۰۰۹۴۷۰۰۰۰۰
کابین سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۶۴۰۰۰۰۰۹۷۶۰۰۰۰۰۹۸۸۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۹۳۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۳۰۸۰۰۰۰۰۱۳۲۳۰۰۰۰۰۱۳۳۸۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۱۵۲۶۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۵۶۹۰۰۰۰۰
طبقه تلسکوپی   
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۵۹۶۰۰۰۰۰۶۱۱۰۰۰۰۰۶۲۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۱۲۰۰۰۰۰۶۲۸۰۰۰۰۰۶۴۴۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۶۵۷۰۰۰۰۰۶۷۴۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۰۳۰۰۰۰۰۷۲۱۰۰۰۰۰۷۳۹۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۵۲۰۰۰۰۰۷۷۱۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۸۶۰۰۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۸۸۵۰۰۰۰۰۹۰۶۰۰۰۰۰۹۲۷۰۰۰۰۰
کابین تلسکوپی
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۲۴۰۰۰۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۴۵۰۰۰۰۰۹۵۷۰۰۰۰۰۹۶۹۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۵۲۰۰۰۰۰۱۰۶۵۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۶۹۰۰۰۰۰۱۱۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹۷۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۹۶۰۰۰۰۰۱۳۱۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۶۳۰۰۰۰۰۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۰۳۰۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۰۰۱۵۳۷۰۰۰۰۰
طبقه سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۶۱۷۰۰۰۰۰۶۳۲۰۰۰۰۰۶۴۷۰۰۰۰۰
۸۰۰۶۳۳۰۰۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰۶۶۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۶۶۱۰۰۰۰۰۶۷۸۰۰۰۰۰۶۹۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۰۷۴۲۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۷۷۴۰۰۰۰۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۸۶۲۰۰۰۰۰۸۸۲۰۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۹۰۵۰۰۰۰۰۹۲۶۰۰۰۰۰۹۴۷۰۰۰۰۰
کابین سانترال
بازشوH = 2000H= 2100h=2200
۷۰۰۹۴۳۰۰۰۰۰۹۵۴۰۰۰۰۰۹۶۵۰۰۰۰۰
۸۰۰۹۶۴۰۰۰۰۰۹۷۶۰۰۰۰۰۹۸۸۰۰۰۰۰
۹۰۰۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۰۸۷۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۹۳۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۰۱۲۲۱۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۱۳۰۸۰۰۰۰۰۱۳۲۳۰۰۰۰۰۱۳۳۸۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۱۴۹۴۰۰۰۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۱۵۲۶۰۰۰۰۰
۱۳۰۰۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۵۵۲۰۰۰۰۰۱۵۶۹۰۰۰۰۰