پی دی اف موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور

جزوه معرفی و آموزش موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور Gearless Machines for Elevator Industry

تهیه شده توسط: محمد حاج زمان (شرکت سیگما)

سرفصل های جزوه معرفی و آموزش موتورهای گیرلس در صصنعت آسانسور