موتور گیرلس زیلابگ SM 250

4/5

دانلود نقشه موتور sm 250 زیلابگ (راهنمای نصب)

دانلود کاتالوگ موتور sm 250 زیلابگ

کاهش لرزش کابین و نرمی حرکت

کاهش مصرف برق

حجم کوچکتر از موتور گیربکس

نصب سریع آسانسور

حداقل هزینه سرویس و تعمیرات

مشخصات فنی موتور sm 250 زیلابگ

SM250_map
SM250 45B

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

1120

6000

60...336

7.0...31.7

922

535

410

320

182

620

425

400*

150

625

445

400

186

635

500

400*

186

635

520

500

150

655

543

520

150

665

620

600

150

680

660

640

150

735

SM250 60B

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

1600

6000

60...336

10.0...42.0

984

535

410

320

182

695

425

400*

150

700

445

400

186

715

500

400*

186

715

520

500

150

735

543

520

150

740

620

600

150

765

660

640

150

810

SM250 80D

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

2000

8000

60...300

12.6...62.8

1147

645

474

440

200

1020

528

440*

1021

546

520

1041

666

640

1128

SM250 80D-FB

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

2500

8000

54...276

14.1...72.3

1147

645

474

440

200

1020

528

440*

1021

546

520

1041

666

640

1128