مکانیزم درب کابین گرد پریسما

By 0

مکانیزم درب کابین گرد پریسما

این محصول با طراحی بسیار دقیق و منطبق با استاندار اروپا، از محصولات بسیار با کیفیت شرکت پریسما می باشد. درب کابین گرد، در دو مدل استیل و شیشه و یا تمام استیل تولید می گردد.

این محصول با طراحی بسیار دقیق و منطبق با استاندارد اروپا می باشد.