نمایشگاه آسانسور سال 1402 در تهران با حضور جناب مهندس کورس مدیر عامل گروه صنعتی سیگما آسانبر

امسال شاهد پیشرفت چشمگیری در نمایشگاه بودیم که نشان دهنده بلوغ تولید کنندگان در صنعت آسانسور ایران است. گام های بسیار خوبی برای ارتباط و همکاری با سایر کشور ها برداشته شده است. در مقایسه با تولید کنندگان کشور ترکیه کمی ارتباطات و سرمایه گذاری ضعیف است، اما به زودی این دو عامل نیز تقویت خواهد شد.

با تشکر از همراهی شما با گروه صنعتی سیگما. 

تصاویر و ویدئو های نمایشگاه را در ادامه مشاهده فرمایید.

مهندس فرید کورس در نمایشگاه آسانسور 1402 در تهران
مهندس فرید کورس در نمایشگاه آسانسور 1402 در تهران