نمایشگاه آسانسور interlift 2023 آکسبورگ آلمان

با حضور جناب آقای مهندس کورس مدیر عامل گروه صنعتی سیگما آسانبر

نمایشگاه آسانسور interlift 2023 یکی از نمایشگاههای بزرگی است که هر دو سال یکبار در کشور آلمان برگزار می شود. در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای مربوط به صنعت آسانسور در بیش از 500 غرفه حضور دارند. ویدئو و تصاویر زیر از برگزاری این نمایشگاه مصادف با 25 تا 28 مهر ماه 1402 با حضور مدیر عامل گروه صنعتی سیگما آسانبر می باشند.

نمایشگاه اسانسور interlift 2023 با حضور مهندس فرید کوروس
نمایشگاه اسانسور interlift 2023 با حضور مهندس فرید کوروس
نمایشگاه اسانسور interlift 2023 با حضور مهندس فرید کوروس
نمایشگاه اسانسور interlift 2023 با حضور مهندس فرید کوروس