پروژه های آسانسور

پروژه ها

جدیدترین پروژه های ما را دنبال کنید

پروژه های آسانسور اجرا شده توسط شرکت سیگما آسانبر را در ذیل با جزئیات می توانید ببینید.

پروژه های آسانسور اجرا شده توسط سیگما آسانبر

سیگما آسانبر هم اکنون در زمره پیشگامان صنعت در جهت برندینگ و صدور خدمات فنی و مهندسی و تولیدی آسانسور در منطقه می‌باشد. همچنین، برخی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت، را در ادامه میتوانید ببنید:

آسانسور های صنعتی

 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 2 تن، در کارخانه مهرکام پارس
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 2 تن، در پتروشیمی مهر واقع در عسلویه
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 2 تن، در کارخانه ساپکو
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1 دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 1 تن، در پالایشگاه اصفهان
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1 دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5/2 تن، در شرکت ایرانیان
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 3  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5/2 تن، در مرکز مکانیزه پست
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 4  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5/2 تن، در نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5 تن، در شرکت راه آهن حمل و نقل
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 2  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5 تن، در شرکت سایپا
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 2  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5/2 تن، در بانک اقتصاد نوین
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5 تن، در شرکت یونیلیور ایران
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 1  دستگاه آسانسور صنعتی با ظرفیت 5 تن، در کارخانه پارس ژنولایت

پروژه های بین المللی

 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 4  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای  20 توقف، در  شهر ایروان کشور ارمنستان
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 2  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای  11 توقف، در  شهر سلیمانیه کشور عراق
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 4  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای  6  توقف، در  شهر کابل کشور افغانستان

آسانسورهای کششی

 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 4  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای 14توقف، در پروژه پالايش فراورده هاي نفتي ایران واقع در خیابان نجات الهی
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 2  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای 11توقف، در پروژه برج آبی واقع در سعادت آباد
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 6  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای 14توقف، در پروژه خبرگزاري جمهوري اسلاميواقع در سعادت آباد
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 5  دستگاه آسانسور با کاربری اداری، دارای 6 و 7 توقف، در پروژه دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 6  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی ، دارای  18 توقف، در پروژه شهاب شهر(نیروی هوایی) واقع در بزرگراه شهید همت
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 12  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای  18 توقف، در پروژه برج سپهرواقع در اصفهان
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای  8 توقف، در پروژه هتل نطنز کاشان
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 6  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای  15 توقف، در پروژه دانشکده علوم پزشکی تهران واقع در سعادت آباد
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 3  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای 19توقف، در پروژه پروژه دادگستری (زنبق) واقع بزرگراه شهید همت
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 6  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای  17 توقف، در پروژه شرکت ساختمانی فضل گروپ واقع در زعفرانیه
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 72  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای  8 توقف، در پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن واقع در شهر اراک
 • طراحی، محاسبه، فروش، نصب و راه اندازی 44  دستگاه آسانسور با کاربری مسکونی، دارای 11توقف، در پروژه تعاوني مسكن ناجا واقع در خیابان تهرانپارس