کابین آسانسور مدل PL103

By

کابین PL103 با تزیینات عمودی پنل های اصلی و از جنس فورمیکا یا چوب و زوار از جنس استیل عرض آن ها بستگی به ابعاد کابین قابل تغییر است.

  •   مدل کابین PL103  زوارها از سطح پنل برجسته تر هستند.
  •   درصورت درخواست، زوار پائین تراز سطح پنل اصلی فورمیکا با لبه PVC نصب می شود.
  •   آینه تمام قد و تراش خورده با قرنیز ۱۰سانتی مترمی باشد.