کابین آسانسور مدل PL104 پریسما

By 0

مدل PL104 کابین آینه ای به صورت تمام قد و تمام عرض روبروی درب ورودی و در دیوارهای کناری پنل ها با عرض زیاد بصورت عمودی کار شده است .

  •   زوارها و قرنیز نیز پهن تر از سایر انواع تزیینات است.
  •   نوع پنل ها و زوارها می توانند از فورمیکا یا چوب ویا استیل بوده است.
کابین آسانسور