کابین آسانسور مدل PL105

By

کابین pl105 با تزیینات عمودی، پنل های اصلی از جنس فورمیکا یا چوب و زوار از استیل، عرض کابین بسته به ابعاد کابین قابل تغییر می باشد .

  •   دراین مدل زوارها از سطح پنل برجسته تر می باشد .
  •   در صورت درخواست زوار پائین تراز سطح پتل اصلی فورمیکا با لبه PVC نصب می گردد .
  •   آینه تمام قد و تراش خورده با قرنیز ۱۰سانتی مترمی باشد. 
کابین آسانسور