تیونینگ موتور گیرلس آسانسور

تیونینگ در واقع یک راه اندازی پیش از رویزیون است تیونینگ موتور گیرلس   انتخاب نوع تیون در پارامترهای مربوط به اینورتر صورت می‌گیرد. بنابراین باید قبل از انجام تیون…

در انتخاب، نصب و راه‌اندازی هر سیستمی عوامل بسیاری دخیل هستند که باید مجموعه آنها را در کنار هم و به صورت یک پارچه در نظر گرفت. از سوی دیگر…

ترمز الکترومکانیکی موتورهای گیرلس

ترمز مکانیکی موتور گیرلس، به صورت یک ترمز نگهدارنده الکترومکانیکی (یا ترمز استاتیک) طراحی می‌شود. ولی، در وضعیت‌های اضطراری (توقف اضطراری یا قطعی برق موتور یا قطع برق واحد کنترل)…

انکودر و سیستم‌های فیدبک در راه‌اندازی و کنترل موتورهای گیرلس

موقعیت یا جابه‌جایی از نخستین کمیت‌های فیزیکی است که انسان با آن آشنا می‌شود. انجام بسیاری از امور وابسته به حرکت و اندازه‌گیری موقعیت جسم متحرک است که باید با…

انتخاب اینورتر آسانسور و طول عمر آن

انتخاب اینورتر آسانسور وقتی موتور به عنوان محرکه آسانسور به کار می‌رود، ویژگی‌های خاصی در اینورتر مد نظر هستند تا کارایی مطلوب سیستم تضمین شود. برخی از این ویژگی‌ها به…