استاندارد آسانسور هیدرولیک

استاندارد های آسانسور هیدرولیک فهرست مطالب استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی EN81-2 اروپا و 6303-2 استاندارد ایران است که بسیاری از آیتم‌های آن با استاندارد آسانسورهای کششی EN81-1 یکسان می باشد. در…

سیستم خنک‌ کننده روغن آسانسورهای هیدرولیکی

سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک آسانسور فهرست مطالب  اصولا آسانسور هیدرولیک دستگایی است که حرارت فراوانی را ایجاد می‌کند، زیرا هنگام پایین آمدن آسانسور انرژی پتانسیل تبدیل به انرژی جنبشی…

آسانسور هیدرولیک-انواع روش اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک

تنوع در نحوه استقرار و انتقال نیرو به کابین: انتقال نیرو به کابین به دو روش مستقیم  و غیر مستقیم صورت می‌گیرد. 1. اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک…

آسانسور هیدرولیک استارت الویتور start elevator Previous Next ویژگی های ممتاز شرکت استارت الویتور برخی از ویژگی های ممتاز شرکت Start Elevator سیستم های هیدرولیک تحقیق و توسعه در جهت…