اعضای شرکت سیگما​

مهندس فــریـد کـورس

مدیرعامل

مهندس فــریـد کـورس
مدرک تحصیلی:
فارغ التحصیل کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه علم وصنعت ایران
دوره کامل مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی ایران دوره MBA

گواهینامه های هیدرولیک استارت الویتور​

گواهینامه های Gostav-wolf

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 98
ضیافت افطاری 98
سمینار ایمنی
سمینار آموزشی موتور گیرلس
سمینار آموزشی هیدرولیک
دومین سمینار آموزشی
نمایشگاه آسانسور 94
نمایشگاه اصفهان 95
نمایشگاه تهران 95
نمایشگاه تهران 96
نمایشگاه شیراز 94
DANIEL ERGNER