اعضای شرکت سیگما​

مهندس فــریـد کـورس

مدیرعامل

مهندس فــریـد کـورس
مدرک تحصیلی:
فارغ التحصیل کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه علم وصنعت ایران
دوره کامل مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی ایران دوره MBA

گواهینامه های هیدرولیک استارت الویتور​

گواهینامه های Gostav-wolf

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۹۸
ضیافت افطاری ۹۸
سمینار ایمنی
سمینار آموزشی موتور گیرلس
سمینار آموزشی هیدرولیک
دومین سمینار آموزشی
نمایشگاه آسانسور ۹۴
نمایشگاه اصفهان ۹۵
نمایشگاه تهران ۹۵
نمایشگاه تهران ۹۶
نمایشگاه شیراز ۹۴
DANIEL ERGNER