شرکت گوستاو وولف آلمان

By
شرکت گوستاو وولف آلمان

 بدینوسیله شرکت گوستاو وولف آلمان تولید کننده سیم بکسل های آسانسور  ، شرکت سیگما را به عنوان توزیع کننده و نماینده فروش برتر محصولات خود در ایران معرفی و تایید می نماید.

با توجه به همکاریهای نزدیک فی مابین دوشرکت طی ۱۰ سال گذشته این جایگاه برای شرکت سیگما به عنوان نماینده برتر ادامه خواهد داشت.